JUDr. Alžbeta Víťazková

ADVOKÁT

Poskytujeme právne služby v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii. Poskytujeme právne služby slovenským aj zahraničným klientom. Právne služby poskytujeme fyzickým osobám pri poskytovaní právnej pomoci s ich osobnými vecami, fyzickým osobám - podnikateľom a spoločnostiam, ktoré vykonávajú svoju činnosť na území Slovenskej republiky a potrebujú právnu pomoc pri výkone ich podnikateľskej aktivity. Rovnako poskytujeme právnu pomoc subjektom, kde majú záujem začať podnikať ako živnostník, alebo obchodná spoločnosť.