JUDr. Alžbeta Víťazková

ADVOKÁT

JUDr. Alžbeta Víťazková

advokát

T: +421 2 62 802 548

E: vitazkova@vavak.sk

JUDr. Peter Víťazka

právnik

T: +421 2 21 025 513

E: vitazka@vavak.sk

Sídlo kancelárie: Slávičie údolie 9, 811 02 Bratislava, SR