JUDr. Alžbeta Víťazková

ADVOKÁT

Zverte nám Váš právny prípad


Pošlite nám e-mail so stručným popisom Vášho prípadu. Odošlite dokument, ktorý by ste potrebovali riešiť v akejkoľvek dostupnej elektronickej podobe. Pokiaľ daný dokument nemáte v elektronickej podobe, môžete ho odoslať vo forme fotografie prostredníctvom e-mailu.

+421262802548