JUDr. Alžbeta Víťazková

ADVOKÁT

PRÁVNE SLUŽBY V OBLASTI Web / Online / Software

Čomu sa venujeme v oblasti Informačných Technológií (IT): 

SPOLUPRÁCA

Z dôvodu rýchlo meniaceho sa online prostredia a nutnosti zastupiteľnosti  pri poskytovaní horeuvedených služieb spolupracujeme s externou kanceláriou, ktoré nám pomáha zachovať kvalitu, úroveň a rýchlosť poskytovaných služieb na ktoré je náš klient zvyknutý. 

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA 

JUDr. Alžbeata Víťazková 

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA 

JUDr. Katarína Dudíková

JUDr. Katarína Dudíková

advokát

ADVOKÁTASKA KANCELÁRIA

Jablonové 9
900 54 Jablonové
Slovensko

IČO:  55156754
DIČ:  1085241157
SAK: 8604