JUDr. Alžbeta Víťazková

ADVOKÁT

PRÁVNE SLUŽBY

poskytujeme v oblastiach práva, ktoré sú nižšie špecifikované. Ak si neviete vybrať, ktorej oblasti sa týka Vaša vec, kontaktujte nás prosím kliknutím. 

Čomu sa venujeme:

Občianske právo

Obchodné právo

Právo obchodných spoločností


Pozemkové právo

Spotrebiteľské právo

Rodinné právo

Pohľadávky


Pracovné právo

Správne právo


Právo duševného vlastníctva

WEB / ONLINE / SOFTWARE